top of page

          Een doordachte benadering           
om uw bedrijf succesvol te verkopen

Zonder enige emotie

Pre-combinatie.jpg
Combinatie.jpg
writing-1149962_960_720.webp

FASE 1 VOORBEREIDEN

In de voorbereidingsfase wordt verwezen naar processen die plaatsvinden voordat de M&A volledig legaal is. Er wordt een rechtvaardiging gepresenteerd, er wordt bepaald hoe we het bedrijf gaan verkopen, evenals een plan om partners in de onderneming te zoeken, mogelijke alternatieven te zoeken en af te ronden hoe de M&A zal plaatsvinden. In deze fase wordt de basis gelegd voor alle activiteiten die worden uitgevoerd in fase 2 en 3. Planning is essentieel.

FASE 2 UITVOEREN

Nadat we u er op gewezen hebben bepaalde opschoon werkzaamheden uit te voeren en motieven om te verkopen hebben vastgelegd, maken wij een verkoopprofiel en zullen een verkoop memorandum presenteren. Met dit op het vizier zoeken wij de juiste koper(s). Voor de onderhandelingen zorgen wij voor een NDA en zetten de een LOI op die als leidraad dient om te komen tot een closing. Wij begeleiden de gehele due diligence. De uitkomst hiervan bepaalt de uiteindelijke koopsom. Een koopcontract is het eindresultaat.

FASE 3 CLOSEN

De afsluitende stappen van een bedrijfsoverdracht wordt ook wel de ‘closing’ genoemd. Samen met de koper gaat u bij de notaris alle stukken tekenen, zoals de koopovereenkomst en leveringsakte. De notaris ziet er ook op toe dat het aankoopbedrag de dag van levering op de derdengeldenrekening staat. Pas na het passeren van de leveringsakte is de verkoop daadwerkelijk rond. De koper is nu de nieuwe eigenaar van de aandelen of activa en daarmee dus van uw bedrijf.

bottom of page